Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα       Travel journalism, communication and social media    Αφαίρεση Όλων 

 

‘Social Software and Video Journalism techniques (Γαλατσοπούλου ΦανήΕΕΠ-ΕΔΙΠ)

Travel journalism, communication and social media, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

By the end of this module students will have gained some knowledge about: The social media platforms and some video journalism techniques that can be used for digital, creative, non-fiction, travel storytelling.
Εξάμηνο: 1o 2015-07-27 00:24:25 285
‘The Travel Journalist and Communicator; breaking into the profession’ (Γαλατσοπούλου ΦανήΕΕΠ-ΕΔΙΠ)

Travel journalism, communication and social media, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

The travel journalist and communicator. Breaking into the profession - interviews with specialists in the field.
Εξάμηνο: 1o 2015-04-23 01:40:36 307

Travel journalism, communication and social media, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

In this module, the instructors illustrate effective communication strategies in travel. By referring to the changing nature of travel, we study two types of travel communication strategies; the senses and the experience frame.
Εξάμηνο: 1o 2015-07-29 00:51:15 363
‘Effective Communication Strategies in Travel: experiential storytelling’ (Γαλατσοπούλου ΦανήΕΕΠ-ΕΔΙΠ)

Travel journalism, communication and social media, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

In this module, the instructors illustrate effective communication strategies in travel and they refer to the changing nature of travel. However, this time, we do it by studying another means of communication that facilitates sharing of our travel experiences. This form of travel communication strategy is built around experiential storytelling.
Εξάμηνο: 1o 2015-07-21 00:14:25 420
Visual Elements -Travel Photos (Γαλατσοπούλου ΦανήΕΕΠ-ΕΔΙΠ)

Travel journalism, communication and social media, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

By the end of this module students will be familiar with: The role of the photos in travel journalism and the basic composition guidelines for travel photos.
Εξάμηνο: 1o 2015-07-24 00:33:22 424

Travel journalism, communication and social media, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

The module outline contains: Food and Culture, What is culture? Cultures around the world, Intercultural Awareness and Competence: understanding cultural differences, Intercultural Communication; dealing with cultural differences, Travel awareness, Gastronomic heritage; Europe, UNESCO Intangible Heritage; Mediterranean Diet, Tasting Greece; foodscapes and cultural landscapes. Gastroregions. Gastronomy experiences.
Εξάμηνο: 1o 2015-08-02 00:52:26 457
Travel Journalism, Communication and Social Media; An Introduction to the Course (Γαλατσοπούλου ΦανήΕΕΠ-ΕΔΙΠ)

Travel journalism, communication and social media, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

An introduction to the course: Travel Journalism, Communication and Social Media. Course Description, Course Aims and Learning Objectives.
Εξάμηνο: 1o 2015-07-27 00:34:13 539
Headlines-Narrative Techniques (Γαλατσοπούλου ΦανήΕΕΠ-ΕΔΙΠ)

Travel journalism, communication and social media, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

By the end of this module students will be familiar with: The different types of travel article titles and the travel narratives
Εξάμηνο: 1o 2015-07-21 00:10:10 577
Travel print and on line publications (Γαλατσοπούλου ΦανήΕΕΠ-ΕΔΙΠ)

Travel journalism, communication and social media, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

By the end of this module students will be familiar with: The print and on line travel publications.
Εξάμηνο: 1o 2015-07-20 00:11:25 699
Travel Articles (Γαλατσοπούλου ΦανήΕΕΠ-ΕΔΙΠ)

Travel journalism, communication and social media, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

By the end of this module students will be familiar with: The different types of Travel Articles
Εξάμηνο: 1o 2015-07-21 00:16:42 721
Public Communication of Travel (Γαλατσοπούλου ΦανήΕΕΠ-ΕΔΙΠ)

Travel journalism, communication and social media, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

In this module, the instructors view travel through the optic of communication and they explore the linkages between travel and public communication.
Εξάμηνο: 1o 2015-07-21 00:08:46 726
Travel and Heritage; fostering multi-cultural awareness (Γαλατσοπούλου ΦανήΕΕΠ-ΕΔΙΠ)

Travel journalism, communication and social media, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

In this module, the instructors look at what is heritage and they explore the relevance of travel to the heritage across the world and to the common heritage of humanity. They view travel as a force for building awareness and fostering development through the appreciation of the value of the cultural heritage, as well as the cultivation of travel literacy and the adoption of a sustainable travel in today’s mobile world. Moreover, in this module, they illustrate the active role of travel and heritage communication and journalism in the facilitation of the common heritage principle, travel literacy and sustainability.
Εξάμηνο: 1o 2015-07-29 00:25:12 813
The history of Travel Writing and Travel Journalism (Γαλατσοπούλου ΦανήΕΕΠ-ΕΔΙΠ)

Travel journalism, communication and social media, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This module includes the history of Travel writing and Travel Journalism. Also, Is a travel writer also travel journalist? Can a travel journalist be called travel writer? What are the differences?
Εξάμηνο: 1o 2015-04-23 00:09:10 924