Βρέθηκαν 31 αποτελέσματα       Μυκητολογικές Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ωίδια  / Διάλεξη 10 2013 00:49:38
Φουζικλάδιο  / Διάλεξη 12 2013 01:24:21
Κορυφοξήρα (μέρος α)  / Διάλεξη 6 2013 00:53:53
Εισαγωγή Αδρομυκώσεις - Βερτισιλλίωση (μέρος α)  / Διάλεξη 5 2013 00:39:05
Περονόσπορος αμπελου  / Διάλεξη 15 2013 00:52:47
Σήψεις Λαιμού  / Διάλεξη 4 2013 00:49:34
Τήξεις - Εισαγωγή στις εδαφογενείς ασθένειες  / Διάλεξη 2 2013 00:44:24
Σηψιρριζίες (μέρος α)  / Διάλεξη 3 2013 00:47:12
Εισαγωγή (μέρος α)  / Διάλεξη 1 2013 00:45:31
Έλκος της καστανιάς  / Διάλεξη 17 2013 01:07:26
Βοτρύτης  / Διάλεξη 10 2013 00:36:37