Βρέθηκαν 7 αποτελέσματα       Computer Music    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Appendix C 2016 00:09:08
Αppendix B - The Ancient Guitar Project 2016 00:01:06
Lesson 2 - Physical Properties of Sound Waves 2016 00:12:05
Lesson 3 - The Ear, the Listening Apparatus and Psychoacoustics 2016 00:11:56
Lesson 4 - Musical Scales, Properties of Music and Musical Instruments 2016 00:10:53
Αppendix A - The Arion_project_EN 2016 00:05:18
Introduction 2016 00:02:34