Βρέθηκαν 11 αποτελέσματα       Διαγλωσσική Επικοινωνία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Σχολιασμένη μετάφραση  / Διάλεξη 2 2014 01:05:32
Μετάφραση και νοηματική, πραγματολογική προσβασιμότητα στο πρωτότυπο  / Διάλεξη 3 2014 00:30:13
Μεταφραστική πράξη και μεταφραστικές εντάσεις  / Διάλεξη 4 2014 00:35:26
Εξ αποστάσεως διδασκαλία  / Διάλεξη 5 2014 00:38:35
Μετάφραση και εκδόσεις  / Διάλεξη 6 2014 00:51:15
Εγκυρότητα κειμένου πηγή και αξιολόγηση πολλαπλών μεταφράσεων  / Διάλεξη 7 2014 01:07:12
Εισαγωγικές πληροφορίες για το μάθημα  / Διάλεξη 1 2015 01:24:31
Περικοπές από το έργο του Αποστόλου Παύλου  / Διάλεξη 8 2015 00:38:54
Ιστορική έρευνα και μετάφραση  / Διάλεξη 9 2015 00:41:47
Σύνοψη μαθήματος  / Διάλεξη 11 2015 00:06:51
Διεπιστημονικότητα στη μετάφραση  / Διάλεξη 10 2015 00:45:53