Βρέθηκαν 12 αποτελέσματα       ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 1. Γνωστική Ανάπτυξη: Εισαγωγικά Στοιχεία  / Διάλεξη 1 2014 01:14:34
Διάλεξη 10. Θεωρίες Αναδιοργάνωσης των Γνώσεων σε Ειδικούς Τομείς. Ανάπτυξη της Ηθικής Σκέψης 2014 01:18:34
Διάλεξη 11: Ανάπτυξη της Ηθικής Σκέψης 2014 01:12:52
Διάλεξη 12: Ανάπτυξη της Ηθικής Σκέψης 2014 01:52:16
Διάλεξη 2. Θεωρία του Vygotsky: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση 2014 01:14:53
Διάλεξη 3.Η Θεωρία του Vygotsky:Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση. Η Θεωρία του Piaget: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση 2014 01:27:46
Διάλεξη 4. Η Θεωρία του Piaget: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση. Η Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών: Βασικές Αρχές και Κριτική Θεώρηση 2014 01:19:44
Διάλεξη 5. Η Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών. Νεο-Πιαζετιανές Θεωρίες: Βασικές Αρχές 2014 01:20:04
Διάλεξη 6. Η Θεωρία των Eποικοδομητικών Τελεστών του J.Pascual-Leone 2014 01:10:33
Διάλεξη 7. Νεο-Πιαζετιανές Θεωρίες: Η Θεωρία του Case 2014 01:22:27
Διάλεξη 8. Νεο-Πιαζετιανές Θεωρίες: Η Θεωρία Δεξιοτήτων του Fischer 2014 01:12:46
Διάλεξη 9. Νεο-Πιαζετιανές Θεωρίες: Η Θεωρία δεξιοτήτων του Fischer. Θεωρίες Αναδιοργάνωσης των Γνώσεων σε Ειδικούς Τομείς. 2014 01:12:59