Βρέθηκαν 18 αποτελέσματα       Εκπαιδευτική Ψυχολογία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μάθηση: Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Α')  / Διάλεξη 1 2015 02:17:34
Μαθησή: Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Α')  / Διάλεξη 2 2015 02:24:26
Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση (μέρος Α')  / Διάλεξη 4 2015 02:08:43
Μάθηση: Γνωστικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Α')  / Διάλεξη 3 2015 01:47:35
Μάθηση: Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Β')  / Διάλεξη 1 2015 01:14:33
Κίνητρα και Μάθηση (μέρος Α')  / Διάλεξη 5 2015 01:18:27
Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση (μέρος Α')  / Διάλεξη 8 2015 01:09:44
Κίνητρα και Μάθηση (μέρος Β')  / Διάλεξη 6 2015 02:18:06
Ψυχολογικό Περιβάλλον Τάξης  / Διάλεξη 10 2015 02:34:00
Μάθηση: Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. (μέρος Β')  / Διάλεξη 2 2015 00:39:32
Μάθηση: Γνωστικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Β')  / Διάλεξη 4 2015 00:41:26
Γονεϊκότητα και Μαθησιακά Επιτεύγματα (μέρος Α')  / Διάλεξη 11 2015 02:01:22
Αυτοαντίληψη - Αυτοεκτίμηση (μέρος Β')  / Διάλεξη 9 2015 02:19:45
Συμπεριφορές Αποφυγής στο Σχολικό Πλαίσιο (μέρος Α')  / Διάλεξη 7 2015 00:59:26
Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση (μέρος Β')  / Διάλεξη 5 2015 01:04:28
Συμπεριφορές Αποφυγής στο Σχολικό Πλαίσιο (μέρος Β')  / Διάλεξη 8 2015 01:20:21
Κίνητρα και Μάθηση (μέρος Γ')  / Διάλεξη 7 2015 00:51:20
Γονεϊκότητα και Μαθησιακά Επιτεύγματα (μέρος Β')  / Διάλεξη 12 2015 02:02:28