Βρέθηκαν 12 αποτελέσματα       Επικοινωνία Διαχείριση και Επίλυση Κρίσεων    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Παρουσίαση εργασιών και συζήτηση 2015 01:27:26
Επικοινωνιακή διαχείριση οργανωσιακής κρίσης: η περίπτωση των ναυαγίων Samina Express και Sea Diamond 2015 01:48:57
Οργάνωση υποστηρικτικών δικτύων – Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 2015 01:03:54
Κρίση και ΜΜΕ: Η εικόνα της Ελληνικής οικονομικής κρίσης στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ (Μέρος Β') 2015 01:30:29
Παρουσίαση εργασιών (Θέματα δημόσιας υγείας - Φήμες) 2015 01:32:04
Κρίση και ΜΜΕ: Η εικόνα της Ελληνικής οικονομικής κρίσης στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ (Μέρος Α') 2015 01:07:02
Σύγχρονα Μοντέλα Διαχείρισης Κρίσεων & Οργάνωση υποστηρικτικών δικτύων - Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 2015 01:08:55
Σύγχρονα Μοντέλα Διαχείρισης Κρίσεων & Παρουσίαση εργασιών 2015 01:21:36
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο & Παρουσιάσεις Φοιτητών 2015 01:04:36
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο & Τύποι κρίσεων 2015 01:49:37
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο (Μέρος Β') 2015 01:10:39
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο (Μέρος Α') 2015 00:56:52