Βρέθηκαν 18 αποτελέσματα       Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οργάνωση και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα  / Διάλεξη 1 2013 00:57:14
Διάλεξη 1 2013 02:22:38
Διαδίκτυο και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική ανάπτυξη  / Διάλεξη 2 2013 00:37:48
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2013 02:08:41
Πρασινη πληροφορική και ενεργειακή βιωσιμότητα  / Διάλεξη 3 2013 00:53:08
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2013 01:41:23
Ευριζωνικότητα και διαδικτυακές υπηρεσίες - Ηλεκτρονική μάθηση  / Διάλεξη 4 2013 00:42:46
Ευρυζωνικότητα και Διαδικτυακές Υπηρεσίες  / Διάλεξη 5 2013 00:50:34
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2013 01:48:08
Διάλεξη 5 2013 02:01:15
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2013 02:23:13
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2013 02:28:10
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2013 02:26:13
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2013 02:21:46
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2013 02:37:39
Ηλεκτρονικό εμπόριο, μάρκετινγκ, ιχνιλασιμότητα  / Διάλεξη 6 2014 00:59:55
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2014 01:37:49
Έμπειρα συστήματα  / Διάλεξη 9 2014 00:27:04