Βρέθηκαν 57 αποτελέσματα       ΜΜΕ και Επικοινωνίες    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
‘The Travel Journalist and Communicator; breaking into the profession’ 2015 01:40:36
‘Social Software and Video Journalism techniques 2015 00:24:25
‘Effective Communication Strategies in Travel: experiential storytelling’ 2015 00:14:25
‘Effective Communication Strategies in Travel: experiences and full senses in Travel’ 2015 00:51:15
Σύγχρονα Μοντέλα Διαχείρισης Κρίσεων & Παρουσίαση εργασιών 2015 01:21:36
Σύγχρονα Μοντέλα Διαχείρισης Κρίσεων & Οργάνωση υποστηρικτικών δικτύων - Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 2015 01:08:55
Πρακτορεία ειδήσεων – Πλαίσιο λειτουργίας (Μέρος Β') & Παρουσίαση ειδησεογραφικών πρακτορείων 2015 00:45:34
Πρακτορεία ειδήσεων – Πλαίσιο λειτουργίας & Παρουσίαση ειδησεογραφικών πρακτορείων (Μέρος Β') 2015 01:13:59
Πρακτορεία ειδήσεων – Εξελίξεις (Μέρος Β') 2015 01:16:48
Πρακτορεία ειδήσεων – Εξελίξεις (Μέρος Α') 2015 01:06:13
Πρακτορεία ειδήσεων - Πλαίσιο λειτουργίας (Μέρος Α') 2015 01:03:39
Πηγές, Εξελίξεις, Πλαίσιο - Αλλαγές στην αναζήτηση πηγών μετάδοσης ειδήσεων 2015 00:44:32
Παρουσίαση εργασιών και συζήτηση 2015 01:27:26
Παρουσίαση εργασιών (Θέματα δημόσιας υγείας - Φήμες) 2015 01:32:04
Παγκόσμια Τηλεοπτικά δίκτυα (Μέρος Β') 2015 00:53:37
Παγκόσμια Τηλεοπτικά δίκτυα (Μέρος Α') 2015 01:10:51
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο (Μέρος Β') 2015 01:10:39
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο (Μέρος Α') 2015 00:56:52
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο & Τύποι κρίσεων 2015 01:49:37
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο & Παρουσιάσεις Φοιτητών 2015 01:04:36