Βρέθηκαν 56 αποτελέσματα       Τμήμα Πληροφορικής    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Appendix C 2016 00:09:08
Communication with the future 2016 00:04:54
Interaction Design 2016 00:21:51
Introduction 2016 00:02:34
Introduction 2016 00:02:34
Introduction 2016 00:02:34
Lesson 2 - Physical Properties of Sound Waves 2016 00:12:05
Lesson 3 - The Ear, the Listening Apparatus and Psychoacoustics 2016 00:11:56
Lesson 4 - Musical Scales, Properties of Music and Musical Instruments 2016 00:10:53
Mobile Interface Multimedia Technologies 2016 00:18:11
Theoretical models and approaches 2016 00:31:32
Videoleson B - Finale - Makris, Politis 2016 00:08:53
Videolesson A -Sibelius - Makris, Politis 2016 00:09:02
Videolesson C - The Arion Project EL - Margounakis, Liberis, Politis 2016 00:05:18
Αppendix A - The Arion_project_EN 2016 00:05:18
Αppendix B - The Ancient Guitar Project 2016 00:01:06
Διάλεξη 1 2015 00:52:15
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 01:26:25
Διάλεξη 1 2015 01:25:45
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2015 01:02:38