Βρέθηκαν 91 αποτελέσματα       Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2013 01:06:45
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2013 01:54:17
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2013 02:20:07
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2013 02:18:50
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2013 02:02:49
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2013 01:33:32
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2013 02:00:00
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2013 01:59:39
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2013 01:08:52
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2014 01:36:47
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2014 02:23:22
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική της Ειρήνης: Ορισμός και ιστορική ανασκόπηση  / Διάλεξη 1 2014 02:04:36
Επιστημολογικός προσδιορισμός, αντικείμενο και "τύποι/παραδείγματα" της Παιδαγωγικής της Ειρήνης  / Διάλεξη 2 2014 00:58:46
"Εκπαιδεύσεις" και "Σπουδές" σχετικές με την Παιδαγωγική της Ειρήνης  / Διάλεξη 3 2014 01:33:15
Θεωρητικά ερείσματα της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης: Κριτική Θεωρία και Κριτική Παιδαγωγική  / Διάλεξη 4 2014 01:06:41
Κριτική Έρευνα της Ειρήνης: Ορισμός, θεμελιωτές, στόχοι, πεδίο, μορφές βίας. Ερευνητικά Ινστιτούτα της Κριτικής Έρευνας της Ειρήνης και της Έρευνας της Ειρήνης γενικά  / Διάλεξη 5 2014 02:11:38
Ερευνητικά πεδία της Κριτικής Έρευνας της Ειρήνης (άμεση, δομική και πολιτισμική βία, αντίθεση κέντρου-περιφέρειας), η διάχυση των αποτελεσμάτων της στην κοινωνία και ο ρόλος της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης  / Διάλεξη 6 2014 00:57:48
Παραδοχές της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης  / Διάλεξη 7 2014 01:21:44
Το Θέατρο του Καταπιεσμένου και το Θέατρο Forum ως παιδαγωγικές πρακτικές της Κριτικής Παιδαγωγικής της Ειρήνης  / Διάλεξη 14 2014 02:34:59
Διάλεξη 1 2014 02:34:59