Βρέθηκαν 57 αποτελέσματα       Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Visual Elements -Travel Photos 2015 00:33:22
Ενότητα 2: Γλώσσα, Πολιτική και Ιδεολογία 2014 02:01:29
Ενότητα 3: Γλώσσα και Διαδίκτυο 2014 02:11:11
Exploring cultures, gastronomy and culinary traditions through travel; building intercultural competence 2015 00:52:26
Ενότητα 7: Γλωσσικός σεξισμός και Μέσα  / Διάλεξη 7 2015 01:57:01
Travel Journalism, Communication and Social Media; An Introduction to the Course 2015 00:34:13
Η τηλεόραση: Στρατηγικές λόγου - Είδη τηλεοπτικού λόγου 2015 01:49:22
Headlines-Narrative Techniques 2015 00:10:10
Travel print and on line publications 2015 00:11:25
Travel Articles 2015 00:16:42
Ενότητα 1: Εισαγωγικό μάθημα 2014 01:32:04
Public Communication of Travel 2015 00:08:46
Πρακτορεία ειδήσεων – Εξελίξεις (Μέρος Α') 2015 01:06:13
Travel and Heritage; fostering multi-cultural awareness 2015 00:25:12
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο & Τύποι κρίσεων 2015 01:49:37
The history of Travel Writing and Travel Journalism 2015 00:09:10
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο (Μέρος Α') 2015 00:56:52