Βρέθηκαν 91 αποτελέσματα       Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μεθοδική διδασκαλίας ακοντισμού 2020 01:21:32
Μεθοδική εκμάθησης άλματος επί κοντώ 2020 01:13:37
Μεθοδική εκμάθησης άλματος σε ύψος 2020 00:53:48
Τεχνική εκκίνησης – περάσματος πρώτου εμποδίου 2020 00:32:16
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2015 01:25:51
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 00:45:45
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2015 00:43:00
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 01:48:33
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2015 01:44:53
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2015 01:16:06
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2015 01:26:19
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2015 01:12:24
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 01:18:41
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2015 01:39:27
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2015 01:14:11
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2015 00:28:09
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 00:43:51
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 00:32:58
Διάλεξη 11 2014 00:14:30
Διάλεξη 10 2014 00:32:56