Βρέθηκαν 91 αποτελέσματα       Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2015 01:26:19
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2015 01:16:06
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2015 01:44:53
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 01:48:33
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 00:45:45
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2015 00:43:00
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2015 01:25:51
Τεχνική εκκίνησης – περάσματος πρώτου εμποδίου 2020 00:32:16
Μεθοδική εκμάθησης άλματος σε ύψος 2020 00:53:48
Μεθοδική εκμάθησης άλματος επί κοντώ 2020 01:13:37
Μεθοδική διδασκαλίας ακοντισμού 2020 01:21:32