Βρέθηκαν 91 αποτελέσματα       Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μεθοδική διδασκαλίας ακοντισμού 2020 01:21:32
Μεθοδική εκμάθησης άλματος σε ύψος 2020 00:53:48
Τεχνική εκκίνησης – περάσματος πρώτου εμποδίου 2020 00:32:16
Μεθοδική εκμάθησης άλματος επί κοντώ 2020 01:13:37
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2014 01:01:48
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2014 01:22:33
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2014 01:17:29
Διάλεξη 5 2014 00:25:18
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2014 01:17:00
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2014 00:35:44
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2014 00:34:27
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 01:48:33
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2014 01:22:48
Διάλεξη 11 2014 00:14:30
Διάλεξη 4 2014 00:30:19
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2015 01:44:53
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2015 00:43:00
Διάλεξη 10 2014 00:32:56
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2014 01:14:36
Διάλεξη 12 2014 00:34:42