Βρέθηκαν 17 αποτελέσματα       Υψηλάντης Γεώργιος    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 1 2015 01:54:40
Διάλεξη 2 2015 02:12:42
Διάλεξη 3 2015 02:25:52
Διάλεξη 4 2015 00:38:52
Διάλεξη 5 2015 01:33:16
Διάλεξη 6 2015 00:57:52
Διάλεξη 7 2015 00:36:51
Διάλεξη 8 2015 01:18:14
Διδασκαλία στρατηγικών μάθησης  / Διάλεξη 8 2015 01:15:57
Επίσκεψη σε ΚΞΓ  / Διάλεξη 6 2015 00:48:27
Η εφαρμογή της Προσέγγισης «ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και ξένης γλώσσας» σε ένα παιγνιώδες αλληλοδραστικό διδακτικό πλαίσιο  / Διάλεξη 9 2015 01:25:23
Μέθοδοι διδασκαλίας IV  / Διάλεξη 5 2015 01:29:27
Μέθοδοι διδασκαλίας V  / Διάλεξη 7 2015 01:34:19
Μέθοδοι διδασκαλίας Ι  / Διάλεξη 2 2015 01:18:11
Μέθοδοι διδασκαλίας ΙΙ  / Διάλεξη 3 2015 01:36:08
Μέθοδοι διδασκαλίας ΙΙΙ  / Διάλεξη 4 2015 01:47:31
Οι όροι διδασκαλία και μάθηση  / Διάλεξη 1 2015 01:32:37