Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα       Κάππος Ευθύμιος    Αφαίρεση Όλων 

 

Μάθημα 2-4 Μέρος 1ο (Κάππος ΕυθύμιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Αναλυτική γεωμετρία Ι (Τμήμα Α), Τμήμα Μαθηματικών

Θεώρημα Ceva. Γεωμετρικοί τόποι σε ΑΧ που ορίζονται από εξισώσεις στις αφινικές συντεταγμένες ως προς επιλογή βάσης. Στοιχειώδη παραδείγματα.
Εξάμηνο: 2o 2020-04-02 00:47:38 116