Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα       Μανιόπουλος Δημήτριος    Αφαίρεση Όλων 

 

Ψηφιακή Σχεδίαση - Μέρος Πρώτο (Μανιόπουλος ΔημήτριοςΕργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Πληροφορική Σε Θέματα Πολιτικού Μηχανικού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Δημιουργία σχεδίου με την βοήθεια Η/Υ
Εξάμηνο: 2o 2020-04-24 00:31:11 1666
Ψηφιακή Σχεδίαση - Μέρος Δεύτερο (Μανιόπουλος ΔημήτριοςΕργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Πληροφορική Σε Θέματα Πολιτικού Μηχανικού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Δημιουργία σχεδίου με την βοήθεια Η/Υ
Εξάμηνο: 2o 2020-05-05 00:33:45 1611
Χωροβάτης AX-2S (Μανιόπουλος ΔημήτριοςΕργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Γεωδαισία Ι, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Παρουσίαση του χωροβάτη της Nikon AX-2S
Εξάμηνο: 3o 2020-11-09 00:18:48 990
Θεοδόλιχος T16 (Μανιόπουλος ΔημήτριοςΕργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Γεωδαισία Ι, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Παρουσίαση του Θεοδόλιχου T16 (Περιγραφή οργάνου – Κέντρωση & Οριζοντίωση)
Εξάμηνο: 3o 2020-10-23 00:20:09 1456
Γεωδαιτικός Σταθμός - Total Station (Nikon DTM310) (Μανιόπουλος ΔημήτριοςΕργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Γεωδαισία Ι, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Γεωδαιτικός Σταθμός - Total Station (Nikon DTM310)
Εξάμηνο: 3o 2020-11-24 00:22:47 1017