Βρέθηκαν 22 αποτελέσματα       Παναγιώτου Νικόλαος    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Επικοινωνιακή διαχείριση οργανωσιακής κρίσης: η περίπτωση των ναυαγίων Samina Express και Sea Diamond 2015 01:48:57
Ιστορική εξέλιξη (μέρος Α') 2015 00:42:23
Ιστορική εξέλιξη (μέρος Β') 2015 01:12:02
Κρίση και ΜΜΕ: Η εικόνα της Ελληνικής οικονομικής κρίσης στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ (Μέρος Α') 2015 01:07:02
Κρίση και ΜΜΕ: Η εικόνα της Ελληνικής οικονομικής κρίσης στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ (Μέρος Β') 2015 01:30:29
Οργάνωση υποστηρικτικών δικτύων – Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 2015 01:03:54
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο & Παρουσιάσεις Φοιτητών 2015 01:04:36
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο & Τύποι κρίσεων 2015 01:49:37
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο (Μέρος Α') 2015 00:56:52
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο (Μέρος Β') 2015 01:10:39
Παγκόσμια Τηλεοπτικά δίκτυα (Μέρος Α') 2015 01:10:51
Παγκόσμια Τηλεοπτικά δίκτυα (Μέρος Β') 2015 00:53:37
Παρουσίαση εργασιών (Θέματα δημόσιας υγείας - Φήμες) 2015 01:32:04
Παρουσίαση εργασιών και συζήτηση 2015 01:27:26
Πηγές, Εξελίξεις, Πλαίσιο - Αλλαγές στην αναζήτηση πηγών μετάδοσης ειδήσεων 2015 00:44:32
Πρακτορεία ειδήσεων - Πλαίσιο λειτουργίας (Μέρος Α') 2015 01:03:39
Πρακτορεία ειδήσεων – Εξελίξεις (Μέρος Α') 2015 01:06:13
Πρακτορεία ειδήσεων – Εξελίξεις (Μέρος Β') 2015 01:16:48
Πρακτορεία ειδήσεων – Πλαίσιο λειτουργίας & Παρουσίαση ειδησεογραφικών πρακτορείων (Μέρος Β') 2015 01:13:59
Πρακτορεία ειδήσεων – Πλαίσιο λειτουργίας (Μέρος Β') & Παρουσίαση ειδησεογραφικών πρακτορείων 2015 00:45:34