Βρέθηκαν 39 αποτελέσματα       Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Θεμελίωση  / Διάλεξη 1 2014 00:51:55
Ιστορία της δημιουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  / Διάλεξη 1 2015 01:17:46
Αρχή της αναλογικότητας  / Διάλεξη 6 2014 01:17:12
Διακρίσεις ελέγχου συνταγματικότητας  / Διάλεξη 3 2014 01:19:07
Νομιμοποίηση και ενστάσεις  / Διάλεξη 2 2014 00:38:28
Η θεσμική διαρρύθμιση της ΕΕ  / Διάλεξη 3 2015 01:21:26
Αρχή της ισότητας  / Διάλεξη 8 2014 00:57:09
Μοντέλα δικαστικού ελέγχου  / Διάλεξη 4 2014 01:21:53
Από τις Κοινότητες στην Ομοσπονδία  / Διάλεξη 4 2015 01:37:56
Πρότυπη δίκη  / Διάλεξη 10 2014 01:10:59
Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές  / Διάλεξη 9 2014 01:09:41
Οριοθέτηση και τεχνικές του ελέγχου, Σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία και μερική αντισυνταγματικότητα  / Διάλεξη 5 2014 01:38:49
Η τριπλή νομιμοποίηση της ΕΕ  / Διάλεξη 89 2015 00:26:14
Ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα: μεταξύ διακυβερνητισμού, δημοι-κρατίας και δημοκρατίας  / Διάλεξη 9 2015 00:19:08
Θεωρητικό θεμέλιο: Μπορεί η ΕΕ να έχει Σύνταγμα; (μέρος Β)  / Διάλεξη 6 2015 01:36:12
Δικαίωμα στην εκπαίδευση  / Διάλεξη 12 2014 00:36:40
Η προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ  / Διάλεξη 13 2015 00:11:42
Αλλαγή παραδείγματος; Η πρόκληση μιας νέας συνταγματικής οργάνωσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  / Διάλεξη 10 2015 00:27:31
Κράτος και διακυβέρνηση στο ευρωπαϊκό σύστημα αξιών  / Διάλεξη 2 2015 00:33:30
Multilevel Constitutionalism and the Crisis of Democracy in Europe  / Διάλεξη 11 2015 00:37:37