Βρέθηκαν 54 αποτελέσματα       Πολίτης Διονύσιος    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Introduction 2016 00:02:34
Διάλεξη 8 2015 00:26:40
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2015 01:21:43
Διάλεξη 12 2015 00:38:39
Διάλεξη 6 2015 00:21:35
Διάλεξη 10 2015 01:29:30
Διάλεξη 12 2015 00:44:14
Διάλεξη 9 2015 01:11:35
Διάλεξη 11 2015 00:40:30
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 01:05:54
Lesson 3 - The Ear, the Listening Apparatus and Psychoacoustics 2016 00:11:56
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2015 01:17:01
Appendix C 2016 00:09:08
Διάλεξη 7 2015 00:41:14
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2015 01:33:10
Διάλεξη 8 2015 00:49:02
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 01:17:19
Διάλεξη 13 2015 00:19:00
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2015 01:42:36
Διάλεξη 6 2015 00:26:45