Βρέθηκαν 31 αποτελέσματα       Μυκητολογικές Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Έλκος της καστανιάς  / Διάλεξη 17 2013 01:07:26
Αλτερνάριες  / Διάλεξη 13 2013 00:39:51
Ασθένειες Αμπέλου  / Διάλεξη 15 2013 00:52:47
Ασθένειες Γιγαρτοκάρπων  / Διάλεξη 12 2013 01:24:21
Ασθένειες Ελιάς, Φυστικιάς - Καρυδιάς  / Διάλεξη 16 2013 00:43:50
Ασθένειες εσπεριδοειδών. Καρκίνος του κυπαρισσιού.  / Διάλεξη 18 2013 00:36:30
Βοτρύτης  / Διάλεξη 10 2013 00:36:37
Εισαγωγή (μέρος α)  / Διάλεξη 1 2013 00:45:31
Εισαγωγή (μέρος β)  / Διάλεξη 1 2013 00:20:30
Εισαγωγή Αδρομυκώσεις - Βερτισιλλίωση (μέρος α)  / Διάλεξη 5 2013 00:39:05
Εισαγωγή Αδρομυκώσεις - Βερτισιλλίωση (μέρος β)  / Διάλεξη 5 2013 00:42:38
Επίσκεψη στο Αγρόκτημα 2013 00:31:18
Επανάληψη ενοτήτων: Σηψιρριζίες, Σηψεις λαιμού  / Διάλεξη 7 2013 00:31:06
Επανάληψη ενοτήτων: Ωίδια, Βοτρύτης, Μονίλια  / Διάλεξη 11 2013 00:50:01
Επανάληψη στις αδρομυκώσεις και σήψεις ξύλου  / Διάλεξη 9 2013 00:37:05
Κορυφοξήρα (μέρος α)  / Διάλεξη 6 2013 00:53:53
Κορυφοξήρα (μέρος β)  / Διάλεξη 6 2013 00:41:30
Κορύνεο - Εξώασκος  / Διάλεξη 14 2013 00:30:36
Μονίλια  / Διάλεξη 11 2013 00:50:01
Περονόσπορος αμπελου  / Διάλεξη 15 2013 00:52:47