Βρέθηκαν 31 αποτελέσματα       Μυκητολογικές Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ασθένειες Ελιάς, Φυστικιάς - Καρυδιάς  / Διάλεξη 16 2013 00:43:50
Επανάληψη ενοτήτων: Ωίδια, Βοτρύτης, Μονίλια  / Διάλεξη 11 2013 00:50:01
Αλτερνάριες  / Διάλεξη 13 2013 00:39:51
Επανάληψη στις αδρομυκώσεις και σήψεις ξύλου  / Διάλεξη 9 2013 00:37:05
Ασθένειες Γιγαρτοκάρπων  / Διάλεξη 12 2013 01:24:21
Ασθένειες Αμπέλου  / Διάλεξη 15 2013 00:52:47
Σήψεις Ξύλου (μέρος γ)  / Διάλεξη 9 2013 00:40:24
Επίσκεψη στο Αγρόκτημα 2013 00:31:18
Επανάληψη ενοτήτων: Σηψιρριζίες, Σηψεις λαιμού  / Διάλεξη 7 2013 00:31:06
Σήψεις Ξύλου (μέρος β)  / Διάλεξη 8 2013 00:19:43
ασθένειες πυρηνοκάρπων  / Διάλεξη 14 2013 00:20:39
Εισαγωγή Αδρομυκώσεις - Βερτισιλλίωση (μέρος β)  / Διάλεξη 5 2013 00:42:38
Κορυφοξήρα (μέρος β)  / Διάλεξη 6 2013 00:41:30
Εισαγωγή (μέρος β)  / Διάλεξη 1 2013 00:20:30
Σήψεις Ξύλου (μέρος α)  / Διάλεξη 8 2013 00:35:00
Φόμα - Φιαλόφορα ελιάς  / Διάλεξη 7 2013 00:41:30
Μονίλια  / Διάλεξη 11 2013 00:50:01
Ασθένειες εσπεριδοειδών. Καρκίνος του κυπαρισσιού.  / Διάλεξη 18 2013 00:36:30
Κορύνεο - Εξώασκος  / Διάλεξη 14 2013 00:30:36
Σηψιρριζίες (μέρος β)  / Διάλεξη 3 2013 00:43:58