Βρέθηκαν 161 αποτελέσματα       Γλώσσα και Λογοτεχνία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 8 2015 01:18:14
Αυτοαξιολόγηση μεταφραστών  / Διάλεξη 1 2015 00:31:51
Άντληση δεδομένων από κείμενο προς μετάφραση από ψηφιακό υλικό  / Διάλεξη 2 2015 01:26:22
Σημειωτική ανάγνωση εικόνων του κόσμου  / Διάλεξη 3 2015 01:23:03
Άσκηση για την κατανόηση λαθών στις πολυλεκτικές μεταφραστικές μονάδες κατά την μετάφραση (χωρίς τη χρήση ψηφιακών ή έντυπων λεξικών)  / Διάλεξη 4 2015 01:30:57
Παραδείγματα με επαγγελματική ορολογία, αγγελίες και ασκήσεις  / Διάλεξη 5 2015 01:25:34
Συγκέντρωση παράλληλων κειμένων προς μετάφραση με θέμα την ενδυμασία  / Διάλεξη 6 2015 01:43:25
Άσκηση μετάφρασης  / Διάλεξη 7 2015 01:08:55
Λεξιλόγιο του ποδόσφαιρου και πρότυπα ειδικού λεξιλογίου  / Διάλεξη 8 2015 01:29:05
Μεταφράσεις από κείμενα επιλογής φοιτητών  / Διάλεξη 9 2015 01:46:49
Εύρεση μεταφραστικών προτύπων για επαγγελματική μετάφραση  / Διάλεξη 10 2015 01:29:38
Μεταφραστικές ομάδες από προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές και ομαδική μετάφραση  / Διάλεξη 11 2015 01:15:50
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 01:49:38
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 00:28:52
Διάλεξη 1: Θεωρία της μετάφρασης  / Διάλεξη 1 2015 01:18:58
Διάλεξη 2: Κριτική θεώρηση άρθρων 11, 12 Οργανισμού Πανεπιστημίου της Μπολόνιας  / Διάλεξη 2 2015 00:47:50
Διάλεξη 3: Ποιότητα μεταφραστικού αποσπάσματος ιταλικής λογοτεχνίας  / Διάλεξη 3 2015 01:00:14
Διάλεξη 4: Η μετάφραση λογοτεχνίας ως πράξη και ως εκδοτικό γεγονός  / Διάλεξη 3 2015 01:43:31
Διάλεξη 5: Ενδογλωσσικές και διαγλωσσικές μεταφραστικές προτεραιότητες  / Διάλεξη 5 2015 01:17:22
Διάλεξη 6: Θεωρία της μετάφρασης  / Διάλεξη 6 2015 01:00:21