Βρέθηκαν 161 αποτελέσματα       Γλώσσα και Λογοτεχνία    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άντληση δεδομένων από κείμενο προς μετάφραση από ψηφιακό υλικό  / Διάλεξη 2 2015 01:26:22
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2014 01:24:22
Επίσκεψη σε ΚΞΓ  / Διάλεξη 6 2015 00:48:27
Διάλεξη 9: Γλωσσικά, γραφηματικά και παραγλωσσικά στοιχεία  / Διάλεξη 9 2015 00:49:30
Διάλεξη 6 2015 01:36:08
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 00:27:25
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2015 02:00:36
Σημειωτική ανάγνωση εικόνων του κόσμου  / Διάλεξη 3 2015 01:23:03
Διάλεξη 9 2015 01:11:02
Διάλεξη 19 2015 00:40:27
Διάλεξη 11: Σύγκριση και κριτική μεταφράσεων  / Διάλεξη 11 2015 00:56:20
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2015 01:18:12
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2015 01:05:19
Διάλεξη 8: Διαπολιτισμική μετάφραση και κειμενικά είδη  / Διάλεξη 8 2015 00:57:18
Διάλεξη 2η  / Διάλεξη 2 2015 01:32:22
Διάλεξη 5 2015 02:12:41
Διάλεξη 4 2015 00:47:06
Διάλεξη 10η  / Διάλεξη 10 2015 01:00:25
Διάλεξη 6 2015 00:57:52
Διάλεξη 8 2015 01:26:19