Βρέθηκαν 57 αποτελέσματα       ΜΜΕ και Επικοινωνίες    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Exploring cultures, gastronomy and culinary traditions through travel; building intercultural competence 2015 00:52:26
‘Effective Communication Strategies in Travel: experiences and full senses in Travel’ 2015 00:51:15
Travel and Heritage; fostering multi-cultural awareness 2015 00:25:12
Travel Journalism, Communication and Social Media; An Introduction to the Course 2015 00:34:13
‘Social Software and Video Journalism techniques 2015 00:24:25
Visual Elements -Travel Photos 2015 00:33:22
Travel Articles 2015 00:16:42
Headlines-Narrative Techniques 2015 00:10:10
Public Communication of Travel 2015 00:08:46
‘Effective Communication Strategies in Travel: experiential storytelling’ 2015 00:14:25
Travel print and on line publications 2015 00:11:25
Πηγές, Εξελίξεις, Πλαίσιο - Αλλαγές στην αναζήτηση πηγών μετάδοσης ειδήσεων 2015 00:44:32
Παρουσίαση εργασιών και συζήτηση 2015 01:27:26
Ερωτήσεις και απαντήσεις ειδησεογραφικών συνεντεύξεων 2015 01:42:35
Παγκόσμια Τηλεοπτικά δίκτυα (Μέρος Β') 2015 00:53:37
Επικοινωνιακή διαχείριση οργανωσιακής κρίσης: η περίπτωση των ναυαγίων Samina Express και Sea Diamond 2015 01:48:57
Οργάνωση υποστηρικτικών δικτύων – Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 2015 01:03:54
Ανοίγματα και κλεισίματα ειδησεογραφικών συνεντεύξεων 2015 01:47:13
Παγκόσμια Τηλεοπτικά δίκτυα (Μέρος Α') 2015 01:10:51
Κρίση και ΜΜΕ: Η εικόνα της Ελληνικής οικονομικής κρίσης στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ (Μέρος Β') 2015 01:30:29