Βρέθηκαν 56 αποτελέσματα       Τμήμα Πληροφορικής    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Introduction 2016 00:02:34
Mobile Interface Multimedia Technologies 2016 00:18:11
Communication with the future 2016 00:04:54
Appendix C 2016 00:09:08
Introduction 2016 00:02:34
Interaction Design 2016 00:21:51
Theoretical models and approaches 2016 00:31:32
Videolesson A -Sibelius - Makris, Politis 2016 00:09:02
Videoleson B - Finale - Makris, Politis 2016 00:08:53
Videolesson C - The Arion Project EL - Margounakis, Liberis, Politis 2016 00:05:18
Αppendix B - The Ancient Guitar Project 2016 00:01:06
Lesson 2 - Physical Properties of Sound Waves 2016 00:12:05
Lesson 3 - The Ear, the Listening Apparatus and Psychoacoustics 2016 00:11:56
Lesson 4 - Musical Scales, Properties of Music and Musical Instruments 2016 00:10:53
Αppendix A - The Arion_project_EN 2016 00:05:18
Introduction 2016 00:02:34
Ενότητα 1 2016 00:04:48
Ενότητα 2 2016 00:04:48
Διάλεξη 13 2015 00:19:00
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 01:59:35