Βρέθηκαν 131 αποτελέσματα       Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Μεταφραστική πράξη και μεταφραστικές εντάσεις  / Διάλεξη 4 2014 00:35:26
Σύνοψη μαθήματος  / Διάλεξη 11 2015 00:06:51
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2015 01:11:25
Εγκυρότητα κειμένου πηγή και αξιολόγηση πολλαπλών μεταφράσεων  / Διάλεξη 7 2014 01:07:12
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2015 01:11:52
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2015 01:43:14
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 01:14:31
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2015 00:39:05
Διάλεξη 7η  / Διάλεξη 7 2015 00:05:01
Ιστορική έρευνα και μετάφραση  / Διάλεξη 9 2015 00:41:47
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 01:00:30
Εξ αποστάσεως διδασκαλία  / Διάλεξη 5 2014 00:38:35
Μετάφραση και εκδόσεις  / Διάλεξη 6 2014 00:51:15
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2015 01:30:35
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2015 01:29:17
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2015 01:17:06
Διάλεξη 12  / Διάλεξη 12 2015 01:40:49
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2014 01:32:42
Διάλεξη 11 2015 01:09:14
Περικοπές από το έργο του Αποστόλου Παύλου  / Διάλεξη 8 2015 00:38:54