Βρέθηκαν 57 αποτελέσματα       Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ενότητα 1: Εισαγωγικό μάθημα 2014 01:32:04
Ενότητα 2: Γλώσσα, Πολιτική και Ιδεολογία 2014 02:01:29
Ενότητα 3: Γλώσσα και Διαδίκτυο 2014 02:11:11
Ενότητα 4: Γλώσσα των ΜΜΕ 2014 02:14:41
Ενότητα 5: Η «Γλώσσα των νέων» (Μέρος Α) 2014 01:55:21
Ενότητα 6: Η «Γλώσσα των νέων» (Μέρος Β) 2014 01:57:11
Ενότητα 10: Γλώσσα και Ταυτότητα  / Διάλεξη 10 2015 01:29:05
Ενότητα 11: Το γλωσσικό λάθος  / Διάλεξη 11 2015 00:37:26
Ενότητα 12: Γλωσσικός δανεισμός  / Διάλεξη 12 2015 01:38:41
Ενότητα 9: Γλώσσα και κοινωνική τάξη  / Διάλεξη 9 2015 01:56:42
Ενότητα 8: Γλώσσα και Εθνικισμός  / Διάλεξη 8 2015 01:56:57
Ενότητα 7: Γλωσσικός σεξισμός και Μέσα  / Διάλεξη 7 2015 01:57:01
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο (Μέρος Α') 2015 00:56:52
Ιστορική εξέλιξη (μέρος Α') 2015 00:42:23
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο (Μέρος Β') 2015 01:10:39
Η τηλεόραση: Στρατηγικές λόγου - Είδη τηλεοπτικού λόγου 2015 01:49:22
Ιστορική εξέλιξη (μέρος Β') 2015 01:12:02
Η προσωδία του τηλεοπτικού λόγου Ι 2015 01:54:56
Πρακτορεία ειδήσεων – Εξελίξεις (Μέρος Α') 2015 01:06:13
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο & Τύποι κρίσεων 2015 01:49:37