Βρέθηκαν 57 αποτελέσματα       Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ενότητα 2: Γλώσσα, Πολιτική και Ιδεολογία 2014 02:01:29
Exploring cultures, gastronomy and culinary traditions through travel; building intercultural competence 2015 00:52:26
Headlines-Narrative Techniques 2015 00:10:10
Public Communication of Travel 2015 00:08:46
The history of Travel Writing and Travel Journalism 2015 00:09:10
Travel Articles 2015 00:16:42
Travel Journalism, Communication and Social Media; An Introduction to the Course 2015 00:34:13
Travel and Heritage; fostering multi-cultural awareness 2015 00:25:12
Travel print and on line publications 2015 00:11:25
Visual Elements -Travel Photos 2015 00:33:22
Ανοίγματα και κλεισίματα ειδησεογραφικών συνεντεύξεων 2015 01:47:13
Ενότητα 10: Γλώσσα και Ταυτότητα  / Διάλεξη 10 2015 01:29:05
Ενότητα 11: Το γλωσσικό λάθος  / Διάλεξη 11 2015 00:37:26
Ενότητα 12: Γλωσσικός δανεισμός  / Διάλεξη 12 2015 01:38:41
Ενότητα 1: Εισαγωγικό μάθημα 2014 01:32:04
Ενότητα 3: Γλώσσα και Διαδίκτυο 2014 02:11:11
Ενότητα 4: Γλώσσα των ΜΜΕ 2014 02:14:41
Ενότητα 5: Η «Γλώσσα των νέων» (Μέρος Α) 2014 01:55:21
Ενότητα 6: Η «Γλώσσα των νέων» (Μέρος Β) 2014 01:57:11
Ενότητα 7: Γλωσσικός σεξισμός και Μέσα  / Διάλεξη 7 2015 01:57:01