Βρέθηκαν 52 αποτελέσματα       Παντελιάδου Σουζάνα    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 02:02:10
Διάλεξη 2  / Διάλεξη 2 2015 02:13:22
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2015 01:44:25
Διάλεξη 4  / Διάλεξη 4 2015 01:21:43
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2015 01:48:31
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2015 02:10:18
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2015 01:37:07
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 01:52:48
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 01:40:52
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2015 01:06:12
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2015 01:31:31
1-Τι είναι αναπηρία;  / Διάλεξη 1 2022 00:40:17
Podcast- Προβληματισμοί και προκλήσεις στον χώρο της αναπηρίας  / Διάλεξη 1 2022 00:11:07
Ιστορική εξέλιξη 2022 00:54:08
Το αναπηρικό κίνημα  / Διάλεξη 1 2022 00:33:46
Podcast- Ρόζα Ιμβριώτη 2022 00:12:28
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  / Διάλεξη 1 2022 00:57:41
Podcast- Προγράμματα ευαισθητοποίησης για αναπηρία 2022 00:09:29
Ένταξη και Συνεκπαίδευση 2022 00:47:41
Νοητική αναπηρία  / Διάλεξη 1 2022 00:41:05