Βρέθηκαν 52 αποτελέσματα       Παντελιάδου Σουζάνα    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Χαρισματικά παιδιά  / Διάλεξη 1 2022 00:47:45
Τύφλωση και παιδιά με προβλήματα όρασης  / Διάλεξη 1 2022 01:08:41
Το αναπηρικό κίνημα  / Διάλεξη 1 2022 00:33:46
Προβλήματα σχολικής μάθησης: Αποκωδικοποίηση, Ευχέρεια & Κατανόηση  / Διάλεξη 1 2022 00:50:29
Ορισμός και Ερμηνευτικά μοντέλα των Μαθησιακών Δυσκολιών  / Διάλεξη 1 2022 01:21:27
Νοητική αναπηρία  / Διάλεξη 1 2022 00:41:05
Κώφωση και βαρηκοΐα  / Διάλεξη 1 2022 00:49:35
Κοινωνικά και Συναισθηματικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΕΜΔ  / Διάλεξη 1 2022 00:44:34
Καλλιέργεια αναγνωστικής ευχέρειας  / Διάλεξη 1 2023 00:44:07
Ιστορική εξέλιξη 2022 00:54:08
Η χρήση της τεχνολογίας  / Διάλεξη 1 2023 00:42:31
Η δυσλεξία στην ενήλικη ζωή  / Διάλεξη 1 2022 00:49:04
Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  / Διάλεξη 1 2022 00:52:05
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  / Διάλεξη 1 2022 00:57:41
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά: Πρακτικές διδασκαλίας  / Διάλεξη 1 2023 00:57:05
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά  / Διάλεξη 1 2022 00:45:59
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Διγλωσσία  / Διάλεξη 1 2022 00:29:46
Διδασκαλία φωνολογικής επίγνωσης & Αποκωδικοποίησης  / Διάλεξη 1 2023 01:04:14
Διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου  / Διάλεξη 1 2023 01:01:21
Διδασκαλία ορθογραφίας  / Διάλεξη 1 2023 00:57:42