Βρέθηκαν 97 αποτελέσματα       Κασάπη Ελένη    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 9 2015 00:54:20
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 01:00:30
Διάλεξη 9  / Διάλεξη 9 2015 00:27:25
Διάλεξη 8η  / Διάλεξη 8 2015 01:03:08
Διάλεξη 8: Διαπολιτισμική μετάφραση και κειμενικά είδη  / Διάλεξη 8 2015 00:57:18
Διάλεξη 8 2015 01:11:41
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2014 00:37:45
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 01:14:31
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 00:50:15
Διάλεξη 7η  / Διάλεξη 7 2015 01:01:05
Διάλεξη 7: Μετάφραση και πολιτισμικά αντικείμενα  / Διάλεξη 7 2015 00:50:33
Διάλεξη 7 2015 01:15:16
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2014 02:08:57
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2015 00:39:05
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2015 01:14:14
Διάλεξη 6η  / Διάλεξη 6 2015 01:07:48
Διάλεξη 6: Θεωρία της μετάφρασης  / Διάλεξη 6 2015 01:00:21
Διάλεξη 6 2015 01:12:24
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2014 00:43:35
Διάλεξη 6  / Διάλεξη 6 2015 01:43:14