Βρέθηκαν 97 αποτελέσματα       Κασάπη Ελένη    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Διάλεξη 20 2015 00:20:05
Διάλεξη 10 2015 00:59:56
Διάλεξη 14 2015 00:39:30
Διάλεξη 18 2015 00:37:14
Διάλεξη 13 2015 00:35:16
Διάλεξη 7 2015 01:15:16
Μεταφράσεις από κείμενα επιλογής φοιτητών  / Διάλεξη 9 2015 01:46:49
Συγκέντρωση παράλληλων κειμένων προς μετάφραση με θέμα την ενδυμασία  / Διάλεξη 6 2015 01:43:25
Λεξιλόγιο του ποδόσφαιρου και πρότυπα ειδικού λεξιλογίου  / Διάλεξη 8 2015 01:29:05
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2014 00:37:45
Διάλεξη 16 2015 00:47:41
Διάλεξη 8  / Διάλεξη 8 2015 00:50:15
Διάλεξη 9η  / Διάλεξη 9 2015 01:21:05
Διάλεξη 13  / Διάλεξη 13 2015 07:17:00
Διάλεξη 3  / Διάλεξη 3 2014 00:45:24
Διάλεξη 5  / Διάλεξη 5 2014 02:40:19
Διάλεξη 7  / Διάλεξη 7 2014 02:08:57
Διάλεξη 7η  / Διάλεξη 7 2015 01:01:05
Διάλεξη 8η  / Διάλεξη 8 2015 01:03:08
Σχολιασμένη μετάφραση  / Διάλεξη 2 2014 01:05:32