Βρέθηκαν 97 αποτελέσματα       Κασάπη Ελένη    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Σύνοψη μαθήματος  / Διάλεξη 11 2015 00:06:51
Σχολιασμένη μετάφραση  / Διάλεξη 2 2014 01:05:32
Συγκέντρωση παράλληλων κειμένων προς μετάφραση με θέμα την ενδυμασία  / Διάλεξη 6 2015 01:43:25
Σημειωτική ανάγνωση εικόνων του κόσμου  / Διάλεξη 3 2015 01:23:03
Περικοπές από το έργο του Αποστόλου Παύλου  / Διάλεξη 8 2015 00:38:54
Παραδείγματα με επαγγελματική ορολογία, αγγελίες και ασκήσεις  / Διάλεξη 5 2015 01:25:34
Μεταφραστική πράξη και μεταφραστικές εντάσεις  / Διάλεξη 4 2014 00:35:26
Μεταφραστικές ομάδες από προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές και ομαδική μετάφραση  / Διάλεξη 11 2015 01:15:50
Μεταφράσεις από κείμενα επιλογής φοιτητών  / Διάλεξη 9 2015 01:46:49
Μετάφραση και νοηματική, πραγματολογική προσβασιμότητα στο πρωτότυπο  / Διάλεξη 3 2014 00:30:13
Μετάφραση και εκδόσεις  / Διάλεξη 6 2014 00:51:15
Λεξιλόγιο του ποδόσφαιρου και πρότυπα ειδικού λεξιλογίου  / Διάλεξη 8 2015 01:29:05
Ιστορική έρευνα και μετάφραση  / Διάλεξη 9 2015 00:41:47
Εύρεση μεταφραστικών προτύπων για επαγγελματική μετάφραση  / Διάλεξη 10 2015 01:29:38
Εξ αποστάσεως διδασκαλία  / Διάλεξη 5 2014 00:38:35
Εισαγωγικές πληροφορίες για το μάθημα  / Διάλεξη 1 2015 01:24:31
Εγκυρότητα κειμένου πηγή και αξιολόγηση πολλαπλών μεταφράσεων  / Διάλεξη 7 2014 01:07:12
Διεπιστημονικότητα στη μετάφραση  / Διάλεξη 10 2015 00:45:53
Διάλεξη 9η  / Διάλεξη 9 2015 01:21:05
Διάλεξη 9: Γλωσσικά, γραφηματικά και παραγλωσσικά στοιχεία  / Διάλεξη 9 2015 00:49:30