Βρέθηκαν 31 αποτελέσματα       Μυκητολογικές Ασθένειες Δενδρωδών και Αμπέλου    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Επίσκεψη στο Αγρόκτημα 2013 00:31:18
Ασθένειες εσπεριδοειδών. Καρκίνος του κυπαρισσιού.  / Διάλεξη 18 2013 00:36:30
Έλκος της καστανιάς  / Διάλεξη 17 2013 01:07:26
Ασθένειες Ελιάς, Φυστικιάς - Καρυδιάς  / Διάλεξη 16 2013 00:43:50
Κορύνεο - Εξώασκος  / Διάλεξη 14 2013 00:30:36
ασθένειες πυρηνοκάρπων  / Διάλεξη 14 2013 00:20:39
Περονόσπορος αμπελου  / Διάλεξη 15 2013 00:52:47
Ασθένειες Αμπέλου  / Διάλεξη 15 2013 00:52:47
Αλτερνάριες  / Διάλεξη 13 2013 00:39:51
Φουζικλάδιο  / Διάλεξη 12 2013 01:24:21
Ασθένειες Γιγαρτοκάρπων  / Διάλεξη 12 2013 01:24:21
Μονίλια  / Διάλεξη 11 2013 00:50:01
Επανάληψη ενοτήτων: Ωίδια, Βοτρύτης, Μονίλια  / Διάλεξη 11 2013 00:50:01
Ωίδια  / Διάλεξη 10 2013 00:49:38
Βοτρύτης  / Διάλεξη 10 2013 00:36:37
Σήψεις Ξύλου (μέρος γ)  / Διάλεξη 9 2013 00:40:24
Επανάληψη στις αδρομυκώσεις και σήψεις ξύλου  / Διάλεξη 9 2013 00:37:05
Σήψεις Ξύλου (μέρος α)  / Διάλεξη 8 2013 00:35:00
Σήψεις Ξύλου (μέρος β)  / Διάλεξη 8 2013 00:19:43
Φόμα - Φιαλόφορα ελιάς  / Διάλεξη 7 2013 00:41:30