Βρέθηκαν 91 αποτελέσματα       Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Podcast- Ρόζα Ιμβριώτη 2022 00:12:28
Προβλήματα σχολικής μάθησης: Αποκωδικοποίηση, Ευχέρεια & Κατανόηση  / Διάλεξη 1 2022 00:50:29
Αυτισμός και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς  / Διάλεξη 1 2022 00:35:24
Podcast- Προβληματισμοί και προκλήσεις στον χώρο της αναπηρίας  / Διάλεξη 1 2022 00:11:07
Γονείς παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικες ανάγκες  / Διάλεξη 1 2022 00:38:27
Κώφωση και βαρηκοΐα  / Διάλεξη 1 2022 00:49:35
Ανταπόκριση στην Παρέμβαση(RTI)  / Διάλεξη 1 2022 00:27:24
Νοητική αναπηρία  / Διάλεξη 1 2022 00:41:05
Γνωστικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΕΜΔ  / Διάλεξη 1 2022 00:51:58
Κοινωνικά και Συναισθηματικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΕΜΔ  / Διάλεξη 1 2022 00:44:34
Τύφλωση και παιδιά με προβλήματα όρασης  / Διάλεξη 1 2022 01:08:41
Βασικές έννοιες διάγνωση (1)  / Διάλεξη 1 2022 00:47:42
Διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου  / Διάλεξη 1 2023 01:01:21
Διάλεξη 3 2015 02:26:09
Ανίχνευση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολίων  / Διάλεξη 1 2022 00:41:35
Επιστημολογικός προσδιορισμός, αντικείμενο και "τύποι/παραδείγματα" της Παιδαγωγικής της Ειρήνης  / Διάλεξη 2 2014 00:58:46
Χαρισματικά παιδιά  / Διάλεξη 1 2022 00:47:45
Βασικές έννοιες διάγνωση (2)  / Διάλεξη 1 2022 00:40:31
"Εκπαιδεύσεις" και "Σπουδές" σχετικές με την Παιδαγωγική της Ειρήνης  / Διάλεξη 3 2014 01:33:15
Podcast- Προγράμματα ευαισθητοποίησης για αναπηρία 2022 00:09:29