Βρέθηκαν 97 αποτελέσματα       Κασάπη Ελένη    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άντληση δεδομένων από κείμενο προς μετάφραση από ψηφιακό υλικό  / Διάλεξη 2 2015 01:26:22
Άσκηση για την κατανόηση λαθών στις πολυλεκτικές μεταφραστικές μονάδες κατά την μετάφραση (χωρίς τη χρήση ψηφιακών ή έντυπων λεξικών)  / Διάλεξη 4 2015 01:30:57
Άσκηση μετάφρασης  / Διάλεξη 7 2015 01:08:55
Αυτοαξιολόγηση μεταφραστών  / Διάλεξη 1 2015 00:31:51
Διάλεξη 1 2015 00:51:28
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2014 01:24:22
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 01:30:34
Διάλεξη 1  / Διάλεξη 1 2015 00:28:52
Διάλεξη 10 2015 00:59:56
Διάλεξη 10  / Διάλεξη 10 2015 01:29:17
Διάλεξη 10: Μεταφράσεις συνεδριακών κειμένων ανθρωπιστικών επιστημών  / Διάλεξη 10 2015 01:19:10
Διάλεξη 10η  / Διάλεξη 10 2015 01:00:25
Διάλεξη 11 2015 01:09:14
Διάλεξη 11  / Διάλεξη 11 2015 01:11:25
Διάλεξη 11: Σύγκριση και κριτική μεταφράσεων  / Διάλεξη 11 2015 00:56:20
Διάλεξη 11η  / Διάλεξη 11 2015 00:19:12
Διάλεξη 12 2015 00:46:46
Διάλεξη 12  / Διάλεξη 12 2015 01:40:49
Διάλεξη 12: Τυπολογία μεταφραστικών στρατηγικών σύμφωνα με τον Kaindl  / Διάλεξη 12 2015 00:33:17
Διάλεξη 12η  / Διάλεξη 12 2015 00:19:40