Βρέθηκαν 57 αποτελέσματα       Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας    Αφαίρεση Όλων 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Παρουσίαση εργασιών (Θέματα δημόσιας υγείας - Φήμες) 2015 01:32:04
Πρακτορεία ειδήσεων – Εξελίξεις (Μέρος Β') 2015 01:16:48
Κρίση και ΜΜΕ: Η εικόνα της Ελληνικής οικονομικής κρίσης στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ (Μέρος Β') 2015 01:30:29
Οργάνωση υποστηρικτικών δικτύων – Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 2015 01:03:54
Πρακτορεία ειδήσεων - Πλαίσιο λειτουργίας (Μέρος Α') 2015 01:03:39
Παγκόσμια Τηλεοπτικά δίκτυα (Μέρος Β') 2015 00:53:37
Πρακτορεία ειδήσεων – Πλαίσιο λειτουργίας & Παρουσίαση ειδησεογραφικών πρακτορείων (Μέρος Β') 2015 01:13:59
Κρίση και ΜΜΕ: Η εικόνα της Ελληνικής οικονομικής κρίσης στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ (Μέρος Α') 2015 01:07:02
Μοντέλα οργάνωσης των τηλεοπτικών ειδήσεων - Ο παρουσιαστής ειδήσεων της Ελληνικής τηλεόρασης (μέρος Α') 2015 00:57:27
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο (Μέρος Β') 2015 01:10:39
Ιστορική εξέλιξη (μέρος Β') 2015 01:12:02
Παγκόσμια Τηλεοπτικά δίκτυα (Μέρος Α') 2015 01:10:51
Σύγχρονα Μοντέλα Διαχείρισης Κρίσεων & Οργάνωση υποστηρικτικών δικτύων - Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 2015 01:08:55
Σύγχρονα Μοντέλα Διαχείρισης Κρίσεων & Παρουσίαση εργασιών 2015 01:21:36
Η γλώσσα των τίτλων - Εισαγωγές ρεπορτάζ - Ρεπορτάζ 2015 01:46:18
Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο & Παρουσιάσεις Φοιτητών 2015 01:04:36
Πρακτορεία ειδήσεων – Πλαίσιο λειτουργίας (Μέρος Β') & Παρουσίαση ειδησεογραφικών πρακτορείων 2015 00:45:34
Η προσωδία του τηλεοπτικού λόγου ΙΙ - Οι κανόνες της οπτικοακουστικής γραφής 2015 01:53:28
Η προσωδία του τηλεοπτικού λόγου Ι 2015 01:54:56
Πηγές, Εξελίξεις, Πλαίσιο - Αλλαγές στην αναζήτηση πηγών μετάδοσης ειδήσεων 2015 00:44:32